Venray Oldtimer City

 

25 Mei 2018 is de nieuwe wet op de privacy, de AVG, van kracht geworden.

Ook wij als stichting dienen u te laten weten over welke gegevens wij beschikken.,
die gevraagd worden bij deelname aan ons evenement

dat zijn:

Naam, straat, woonplaats, deelnemende auto  en email adres 

Wij zijn verplicht  aan te geven wat wij met deze gegevens doen.

Deze gegevens worden door de oragnisatie alléén gebruikt ter controle voor deelname,  bij calamiteiten,
en om u te kunnen informeren over onze evenementen in de toekomst

Dit bestand wordt beheerd door secretariaat van Venray Oldtimer City en wordt NIET gedeeld met derden.

Heeft u bezwaar tegen voornoemde handelwijze?

Verwittig onze secretaris omgaand.

Stichting Venray Oldtimer Toertocht